Tình Ca Vũng Tàu

Tác giả:

Chiều chiều em đạp xe

Thả dốc dài Bến Đá
Anh như hòn núi lớn
Em như hòn núi nhỏ
Bãi Trước và Bãi Sau
Mãi mãi là của nhau
Em như bãi cát dài
Anh muốn làm ngọn sóng
Ngàn năm đến bờ sau
Sóng vỗ về yêu thương
La lá la lá la
Là la lá la lá la
Là la lá la
Tình em như biển lớn
Trái tim em mỏ dầu
Tình anh người địa chất
Mũi khoan dài năm tháng
Sóng vỗ về hy vọng
Thương em thương vô cùng
Thương anh thương vô cùng
La lá la lá la
Là la lá la lá la
Là la lá la 

 

Thảo luận cho bài: "Tình Ca Vũng Tàu"