Tình Chết Theo Người Đi

Tác giả:

[4/4 – Am]
Hỡi thương đế, xin cho tôi đôi cánh
Ít bụi trần để con bay lên cao
Êm như nhung man mác tựa chiêm bao
U sầu này muôn đời xin xa lánh
Hỡi thương đế, xin cho tôi đôi cánh
An giấc điệp trong vòng tay thần thánh
Những bồng bế thế trần tôi xin tránh
Hưởng an bình trên cõi phúc lòng thanh !

[4/4 – A]
Thế trần ơi, hãy cất bước cho nhanh,
Rũ sạch hết, để hồn ta thanh thoát
Âm vang yêu, xin cho vàng quên lãng
Mây cao xanh, xinh đừng nhắc đến tên anh !
Ta yêu nhau mong bên nhau giờ chia cách
Rưng rưng đôi hàng lệ rơi ta tiễn nhau
Anh Ngưu Lang, em Chức Nữ ôi đau buồn !
Ngày tao ngộ xa vời vời, giờ anh đi !
[4/4 – Am]
Lỡ yêu rồi, ôi con tim se sắt !
Im sao nổi, hình ai kó phôi pha ?
Nguyện thần linh, cho tôi mau siêu thoát
Hồn nhẹ bay, bay lên đỉnh cao xanh !

Thảo luận cho bài: "Tình Chết Theo Người Đi"