Tình Chồng Vợ… Nghĩa Phu Thê

Tác giả:

Dạ Văn Quyên
1- (——) (——)
(——) Muối dưa (oan)
Đồng cam (liu) sớt chia (liu).—–
Vợ chồng (xề).—– nghĩa nặng tình sâu (oan)
2- Tháng ngày (xề) tấm mẳn (ú).—–
ấm lạnh bên nhau (oan) (——)
Tay (liu) trong tay (liu).—–
Cùng (xề).—– vượt qua (oan)
3- Trò đời (xề) dâu biển (ú).—–
nhân thế bạc đen (oan) (——)
đắp xây (liu) một tình yêu (liu)
bền vững (xê) dưới mái gia đình (xề)
4- (——) (——)
(——) Vợ hiền (xề)
Từ cổ (liu) chí kim (liu).—–
giúp chồng (xề).—– nội trợ tề gia (oan)
5- Sách đèn (xề) con trẻ (ú).—–
phụng dưởng mẹ cha (oan) (——)
dù vất vả gian nan (liu) cũng chẳng thở than (liu)
như lời cổ nhân (xê) phu xướng phụ tuỳ (xàng)
6- Tấm gương (xg) trong sáng (xể).—–
trung trinh tiết liệt (xự) (——)
của nàng Thoại Khanh (xê) vẫn truyền lưu (xế)
cho hậu thế (liu) đến muôn đời (xàng)
7- (——) (——)
(——) Là duyên hay nợ (xự)
nhưng chữ thủy chung (xê) son sắc (xê).—–
nếu ai (xê).—– khinh thường xem nhẹ (xự)
8- Thì khác chi (xg) loài hoa (xê).—–
không sắc không hương (liu) (——)
rủ cánh (xê) thẹn nhìn buớm ong (liu)
dưới xuân phong (liu) ngàn tía muôn hồng (xàng)
9- Nam nhi (xg) hào khí (xể).—–
chí ở muôn phương (xê) (——)
phải chăng (liu) tại gia (liu)
là cây che (xê) bóng mát bạn tình chung (xg)
10- Vì chữ trung (xg) chữ hiếu (xế).—–
nếu trong muôn một (xự) (——)
thiếu đi (xg) chữ nghĩa (xê)
chữ ân (xê) cũng há xứng làm người (hò)
11- (——) (——)
(——) Gẫm câu (liu)
Vợ chồng (xàng) thuận hoà (xề).—–
dễ dàng (hò).—– tát cạn biển Đông (xg)
12- Dù nay (xg) đã (xể).—–
phôi pha mờ nhạt (xự) (——)
Nhưng hạnh phúc nào (xề) sánh được với (ú)
hạnh phúc vợ chồng (xề) tóc bạc răng long (liu). 


“… bài hát Dạ Văn Quyên… điệu Oán biến thể… 12 câu, mỗi câu 8 nhịp Oán tức 16 nhịp 32. “

Thảo luận cho bài: "Tình Chồng Vợ… Nghĩa Phu Thê"