Tình Cờ

Tác giả:

Hôm qua nắng lụa sáng rừng
Hôm nay trời bỗng lạnh lùng giăng mưa
Nhớ em, nhớ đủ bốn mùa
Em như mưa nắng tình cờ ghé ngang

Thảo luận cho bài: "Tình Cờ"