Tính công với bà nó

Tác giả:

Bà khoán cho tôi một mảnh vườn
Cuốc lên làm cỏ thật tinh tươm
Bà mua rau giống đem về cấy
Có ngọn rau nhà chén vẫn hơn.

Gác bút, ngừng thơ ở giữa dòng
Nhà thơ xin nhận việc nhà nông
Tôi làm chậm chạp nhưng làm kỹ
Xong việc, xin bà phải tính công.

Đây luống rau xanh đẹp tựa bồn
Tôn làm hì hụi bốn hôm luôn
Mỗi hôm chỉ tính năm công điểm
Mỗi điểm xin bà… một cái hôn!
13-04-1966

Thảo luận cho bài: "Tính công với bà nó"