Tình Đầu

Tác giả:

Tình đầu mang đến thương đau

Khi người đi mãi biết bao nỗi sầu
Người đi khuất bóng trời cao
Đến giờ vẫn thấy cồn cào ruột gan
Nhớ thương tình đã điêu tàn
Đến giờ vẫn thấy bàng hoàng vì em
Nhớ đến giây phút êm đềm
Hình ai mang nặng bao đêm trong lòng
Người ra đi,thế là xong
Tần ngần ta đứng ta trông mong ngượi

Thảo luận cho bài: "Tình Đầu"