Tình Đâu Dễ Quên

Tác giả:

Singer: Lam Thuy Van

CD: Nonstop ChaChaCha
***************************

 

Vẫn biết tình yêu mỏng manh như giấc chiêm bao
Vẫn biết tình yêu phù du như áng mây cao
Vẫn biết đưỜng yêu nhiều khi có lắm lối buồn
Mà trái tim này vẫn yêu
Vẫn biết tình yêu tựa như lửa đốt con tim
Dấu vết tình đầu là một đời nhớ khÔng quên
Vẫn biết tình ta từ nay đã nát tan rồi
Mà vẫn âm thầm, nhớ người
Tình yêu đâu dể, quên mau
Dù xa đâu đã quên nhau
Dù anh có dối dang nhiều
Vẫn yêu người thiết tha
Người đành quay bước ra đi
Lệ sầu dâng ước hoen mi
Tình yêu đâu dể phai tàn
Dẫu cho tình lỡ làng

 

Thảo luận cho bài: "Tình Đâu Dễ Quên"