Tình Đầu Hạ

Tác giả:

Mình yêu như mình chưa yêu,

Mình quen như mình chưa quen,
Nói lên lời nói yêu thương đời,
Cho mình thôi lẻ loi

Mình vui như mình chưa vui,
Mình quên nhưng giờ quên thôi
Đuốc yêu thuyền cũ trong nắng hạ
Mưa về sẽ cuốn trôi

Đ.K.:

Qua rồi lời người nhức nhối
Xin chào quãng đời u tối
Nắm tay em, nắm tay em…
Tôi nghe hơi ấm trong tay mềm
Ôi đời còn trôi

Cường toan trên đầu môi em
Đại dương trên bờ mi em
ấp thêm lần nữa môi em nồng

Có về cũng vui

Đại dương trên bờ mi em
Ấp thêm lần nữa môi em nồng
Có về cũng vui.

Thảo luận cho bài: "Tình Đầu Hạ"