Tình Duyên

Tác giả:

Hôm qua trở bước về nhà

Thấy em dáng nhỏ day lưng qua trường

Lòng dường nghe thấy nhớ thương

Tưởng rằng mai sẽ chung đường mộng mơ .

Tơ duyên dưới ánh trăng mờ

Suối non góp thở nợ tình thêm sâu

Rồi dầu năm tháng qua đi

Mỗi khi trăng đến chỉ mình đôi ta .

Chữ yêu ta sẽ thiết tha

Dù xa vạn dặm ta hoài nhớ nhau

Gởi trăng trao lá thư yêu

Thêm nhiều hy vọng liêu trai với nàng .

Tơ hồng ta sẻ mang sang

Hỏi nàng se chỉ duyên vàng chín thêm

Rồi đêm trăng trễ đếm chờ

Chờ mơ dệt mộng bên nhau trọn đời .

Đông Hòa

Viết năm 1977 chỉnh sửa 2005


Thảo luận cho bài: "Tình Duyên"