Tình Hoa

Tác giả:

Hoa vẫn còn tươi đượm nắng hồng
Màu hoa cười nụ dưới trời trong
Cánh hoa khoe sắc vờn trong gió
Mong ngắm tình hoa với tấc lòng

Chiều hè lay động chút tình “KHÔNG”
Cả cõi không trung rám ánh hồng
Gió mây đều bảo trời sinh ý
Khiến cả vườn đời náo nức mong

Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Tình Hoa"