Tình Hoa Tím Trên Nốt Nhạc Vàng

Tác giả:

Khi buồn đến

Dắt ta lang thang
Thì thầm thời gian
Là lúc
Tình ta lở làng

Loài hoa tím dại
Trên cánh đồng hoang
Mơn man gót nàng
Hãy trả lại ta
Cánh hoa tím tàn
Trên nốt nhạc vàng

Tâm hồn đó
Đóm lửûa huy hoàng
Trong tay tuyết tan
Tình ta đã tàn

Khung trời tím
Mùa thu đã sang
Có nhớ gì không?
Hỡi nốt nhạc vàng.

Thảo luận cho bài: "Tình Hoa Tím Trên Nốt Nhạc Vàng"