Tình Huế Và Tôi

Tác giả:

Huế Ơi,
Sôing Hương, núi Ngự nhuộm trăng vàng
Mênh mang lơ lửng chiếc thuyền nan
Câu hò mái đẩy, ôi tha thiết
Nhẹ nhàng chèo quế ánh trăng lan

Thôn Vy~mo*mang`tieng^’tho*?than
Thap^’thoang’tu*`xa buong^tieng^’ddan`
Nghieng^tron`chiec^’non’bai`tho*hoi?
Song^nuo*c’thuyen^`ve^`co’ai sang?
Gio’hon^ddinh?Ngu*.toa?huo*ng dday^`
An Cu*u.mua*ve^`uo*c’toc’may^
Tung ta(ng ta`ao’em e then…
Mong ddoi*.tra(ng ve^`kip.toi^’nay!!

Thảo luận cho bài: "Tình Huế Và Tôi"