Tịnh Hương

Tác giả:

Người vừa đi vắng
Mưa vừa nắng giữa chiều
Người còn đâu đây sao cổng khép đìu hiu
Người như ảo giác
Tôi còn mơ những giấc mơ rồi tàn, rồi tàn,
rồi hư vô hết lòng thơ

Người bay vào nắng, nắng có buồn hơn mưa
Người bay vào gió, gió có buồn hơn xưa
Người vẫy tay như lửa rừng nghi ngút sương
Người vẫy tay như lửa rừng nghi ngút sương

Tôi mãi chơi đùa bóng dưới mưa tro
Tôi mãi chơi đùa bóng trong nắng say

Có ai về ngồi thắp, có ai về ngồi thắp
một nhánh hương rụng cuối ngày
một nhánh hương rụng cuối ngày

Thảo luận cho bài: "Tịnh Hương"