Tình khoai sắn

Tác giả:

Ngày xưa khoai sắn sống lang bang
Bãi cát nghèo khô, mé núi hoang
Như chẳng đòi chi, hồn giản dị
Quanh năm bè bạn, chị em làng

Một bữa, cờ son lên đổi ngôi
Sao thiêng nghiêng xuống những lưng đồi
Sắn khoai hăm hở về dinh chiếm
Quyền sống trên miền rối cỏ hôi

Rồi từ hôm đó, bọc hoàng cung
Lớp lớp khoai xanh mượt vạn vồng
Lòng đất kiêu kiêu nghe nặng củ
Khách dừng âu yếm, ngẩn ngơ trông…

Khoai mãn mùa đi, đến sắn về
Say màu hương mới, dậy hồn quê
Rướn thân lên trải ngàn tay rộng
Như những chàng trai đón bốn bề

Những buổi mai hường, nắng mới tinh
Bên đường sương mát, lá rung rinh
Ta đi trong gió thơm khoai sắn
Lòng nhẹ, vui vui, bát ngát tình…

Sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi dân ta “chống giặc đói”. Khắp nơi sôi nổi phong trào tăng gia sản xuất, khoai sắn mọc sanh thành phố Huế.

1946

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục 2003

Thảo luận cho bài: "Tình khoai sắn"