Tình Khúc 24

Tác giả:


Thơ : Dương Tường


 

24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu
đại lộ tháng tư.
gửi lại Em
tờ thư 24 gác mưa
mùi hoa sữa
24 miền hoài niệm
cơn mơ
chợt hiện chợt tan
gửi lại Em
24 lối công viên
24 vầng trăng góa
anh gủi lại Em tất cả
riêng đêm Em xỏa
24 quầng bóng xuống đời
anh giữ lại cho anh.

 

Hồng Nhung trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Tình Khúc 24"