Tình khúc thứ 96

Tác giả:

một ngày vui

   một ngày buồn
hai ngày góp lại
đền ta mấy nụ hôn
hở người (?)

giận

vẫn là 96 chẳng hơn
hừ! ta giận
giận hết trơn
tím người

Thảo luận cho bài: "Tình khúc thứ 96"