Tình Mẹ Lưu Luyến

Tác giả:

Tôi đi giữa dòng đời khóc than vui cười
Lòng đau lìa xa người thân thương
Niềm vui tình yêu như sương mai
Tôi đi giữa dòng đời, bơ vơ lạc loài
Tôi đi tìm ngọc nguồn chân lý
Tôi đi tìm bến bờ hạnh phúc
Chân lý đâu hạnh phúc mong manh
Còn lại gì đây khi nhắm mắt lìa đời
Rồi ngày chợt sáng trong tôi
Ôi bao la tình thương của mẹ
Lời hiền từ người những quên tôi
Sống vun trồng tình đời nhân nghĩa thôi
Ngày từng ngày rực sáng niềm tin
Trong xa xưa tình mẹ lưu truyền
Tay trong tay bao nhiêu bạn hiền
Sống vun tròn tình đời nhân nghĩa thôi

Thảo luận cho bài: "Tình Mẹ Lưu Luyến"