Tình Mình Giờ Chia Xa

Tác giả:

Lần cuối gặp lại anh
Nhìn mắt em, anh tránh
Em thoáng hiểu ra nhanh
Tình mình giờ mong manh

Xin đừng nói chia tay
Mắt anh, mắt em cay
Hãy để cuộc tình say
Như mùa thu lá bay

Em bay bổng, lang thang
Anh phiêu bạt, nhẹ nhàng
Hai đứa không than van
Tạm biệt! Cuộc tình tan

xí xọn,

Thảo luận cho bài: "Tình Mình Giờ Chia Xa"