Tình Mơ

Tác giả:

Thanh Hằng & Văn An


Ngày 12 tháng 7 năm 1953, thính-giả của Đài Phát-Thanh Hà Nội có dịp thưởng-thức lần đầu-tiên bài-hát Tình Mơ qua tiếng-hát của một đôi nghệ-sĩ: Cô Thanh Hằng, thủ-khoa kỳ thi-hát năm 1953 của Đài Phát-Thanh Hà Nội và ca nhạc-sĩ Văn An.

Nhịp 4/4, slow

(đồng ca)
Một chiều xa xôi bóng thân yêu về đây.
Nhạc trầm du dương quyến đôi tâm hồn say.
(nam)
Dịu dàng em hát ca.
(nữ)
Nhịp đàn anh lắng xa.
(đồng ca)
Hoà lòng ta lãng quên màu nắng phai chiều tà.

(đồng ca)
Một chiều bên nhau luyến lưu bao tình thương.
Ngập ngừng rời tay, khiến đôi lòng thầm vương.
(nữ)
Còn vọng muôn tiếng tơ.
(nam)
Lời em gieo ý thơ.
(đồng ca)
Dịu hồn ta đắm say còn khắc ghi tình mơ.

Lời 1

(nam)
Tiếng đàn gây nhớ hình bóng em, tha thướt chiều êm đềm, anh đắm đôi mắt huyền.
(nữ)
Vắng người sao suyến lòng yêu rồi, em nhớ chiều trăng lên, anh tới mang tình êm.

(đồng ca)
Nhạc tình rung lên trái tim yêu hoà đôi.
(nam)
Hồn anh không phai dáng em hồng làn môi,
(nữ)
Nhịp nhàng muôn tiếng tơ,
(nam)
Gửi em bao ý thơ.
(đồng ca)
Nụ cười trong mến thương hẹn chớ quên tình mơ.

Lời 2

(nữ)
Những chiều em nhớ hình bóng anh, trong nắng hoàng hôn tàn, em đắm mơ tiếng đàn.
(nam)
Vắng người sao suyến lòng yêu rồi, vương vấn chiều xa xôi em tới mang tình tôi.

(đồng ca)
Nhạc tình rung lên trái tim yêu hòa đôi.
(nam)
Hồn anh không phai dáng em hồng làn môi,
(nữ)
Nhịp nhàng muôn tiếng tơ,
(nam)
Gửi em bao ý thơ.
(đồng ca)
Nụ cười trong mến thương hẹn chớ quên tình mơ.

Tài-liệu tham-khảo: Tình Mơ, tác-giả xuất bản, 1953

 

Thảo luận cho bài: "Tình Mơ"