Tình Mơ

Tác giả:

Nắng vàng len nhẹ qua song cửa chiều nay

Bên thềm em dệt nên tấm áo tơ tình
Bao mùa thu về em ngong ngóng chờ anh
Trời thu thêu nắng
Guồng tơ thêu tấm tình mơ

[ĐK”

Em đi nhặt nắng vàng dệt tơ
Anh gieo vần theo tiếng lá vàng rơi
Tình mơ em dấu sau vần thơ anh viết
Bồng bềnh trong nắng em ươm mơ, anh dệt thơ

Thảo luận cho bài: "Tình Mơ"