Tình Mơ

Tác giả:

Có một chút buồn trong mắt trong,

Một chút ngẩn ngơ ở trong lòng,
Một chút dỗi hờn trong chờ đợi,
Một chút hương tình trong hư không…

Có một chút buồn trong nắng mai,
Hương đêm nằm nhớ nụ hôn dài,
Xôn xao giọt nắng tan ngoài ngõ…
Thoáng hiện trong hồn một bóng ai…

Thảo luận cho bài: "Tình Mơ"