Tinh mơ

Tác giả:

Mưa lông tơ phơn phớt gió môi chờ
Má tinh mơ
thổi tình trưa lãng muộn.

Thảo luận cho bài: "Tinh mơ"