Tình mưa

Tác giả:

Ngã ba
biết thu tên là số phận
Gió đầu đường
già úa quẩn lưng trưa
Lá xưng tội
tuổi tình mưa phố lội.

Thảo luận cho bài: "Tình mưa"