Tình Mùa Đông

Tác giả:

Chẳng biết sao tim ngập bóng chàng

Tình về len lén nhớ miên man

Tự hỏi lòng mình yêu chưa nhỉ

Hay chỉ là mưa gió về ngang

Chữ tình trót đã lắm tơ vương

Chẳng hiểu vì sao lại nhớ thương

Một nữa trăng treo về đâu nhỉ

Để nữa bên đây lạnh đêm trường

Đã biết xa nhau nữa vòng quay

Đường bay ngàn dặ m nhớ lưu đầy

Ngày đi đêm mỏi sân khuya vắng

Anh có còn không để ngậm ngùi

Áo lụa em về ôm gió đông

Tình ơi! sao mãi chốn bụi hồng

Nếu anh đón nhận xin giữ lấy

Như chuyện tình mình buổi lập đông

Miên Thụy

Thảo luận cho bài: "Tình Mùa Đông"