Tình Mùa Đông Xứ Lạ

Tác giả:

Vùng tuyết lạnh bao la nơi phương trời xứ lạ
Ngày mình mới quen nhau em còn nhớ anh không
Ôi duyên kiếp sao lỡ làng anh về nơi xứ lạ
dể rồi thương nhớ nhau
Ngồi ghép lại tâm tư nghe tâm hồn đơn dại
Chỉ còn bóng mơ thôi phương trời cách đôi nơi
Em mơ ước theo xa vời anh đang chờ mong đợi
giữa mùa đông tuyết rơi
Dêm nay nghe gió thu về
Cho lá rơi đầy để tình yêu khóc lẻ loi
Thương sao tiếng hát năm nào
Bên giòng sông nhỏ bây giờ còn đâu
Tình chỉ mộng mơ thôi thương cho người xứ lạ
Một hình ảnh xa xưa như là cánh chim bay
Ôi duyên kiêp sao bẽ bàng thương cho người xứ lạ
một mùa đông tuyết rơi

Thảo luận cho bài: "Tình Mùa Đông Xứ Lạ"