Tình Muộn

Tác giả:


Từ em thầm nói yêu anh
Chút tình muộn vẫn làm xanh tháng ngày
Dìu nhau một bước trần ai
Tay trong tay nào biết gì ngoài cõi ta

Hẹn em nơi chốn ta bà
Thần tiên rồi cũng hóa ra đọa đày
Tiếc rằng một phần tư thế kỷ nay
Sao trời chẳng phạt quách cho hai ta nhờ

Vèo bay cánh hạc
Chia cách đôi bờ
Tục trần dun rủi hồn thơ thẩn hồn

Dáng em chưa nhạt môi hôn
Thân anh vẫn như cá vượt vũ môn ngày nào
Tình mình ví một vì sao
Long lanh như hạt mưa móc trên cành đào gió xuân

Em ơi em, hãy yêu nữa đi cưng 

 

Thảo luận cho bài: "Tình Muộn"