Tính nhẩm

Tác giả:

21 tuổi hồn nhiên như vậy đó
3 bài thơ nhân với 7 hẹn hò
Khi rượu cạn, hoa tàn, tim tắt nến
Thỏi son hồng ra ngõ đứng co ro

Thảo luận cho bài: "Tính nhẩm"