Tình Nhân Loại

Tác giả:

[ G – 4/4 – Moderately ]

Lang thang như thú hoang ta đi khắp phương trời
Đời ta như cỏ cây lấy thiên nhiên làm vui

Vui tươi như đóa hoa ta yêu hết nhân loại
Tình yêu đem sớt chia thứ tha trên bờ môi

Thương nhau không dối trá giúp nhau trong ân cần
Mọi người là anh em tình thương là bạn thân

Vô tư như đóa hoa ta yêu hết nhân loại
Tình yêu đem sớt chia thứ tha trên bờ môi

Thảo luận cho bài: "Tình Nhân Loại"