Tình Nhớ Tha Phương

Tác giả:

*Mùa xuân cuối núi ở Minh-Long.

Cơn nước trôi đi, lững lơ dòng.

Chiến sĩ tiền tuyến, đâu nào biết,

Tư-Nghĩa tình tôi, trông ngóng trông.

*Mẹ thương hiền đức, bên vồng luống,

Tư-Hành lệ ướt, ngóng trông con.

Mộ-Đức chiến chinh, chị mõi mòn …

Nghĩa-Hành sum họp, những chờ mong.

*Thương đàn em nhỏ thả diều bông,

Ngước mặt nhìn lên bầu thinh không.

Giữa hai lằn đạn, tơi bời, đỏ.

Hoảng loạn kiếm tình thương. Mênh mông …

*Qua dòng Trà-Khúc, buồn tám hướng.

Trị-Bình theo làn mây viễn phương.

Sa-Huỳnh biển nhớ, cho tôi gửi:

Mộng tình xanh, kính tặng QUÊ HƯƠNG.

Thảo luận cho bài: "Tình Nhớ Tha Phương"