Tình Như Lá Rụng (Les Feuilles Mortes)

Tác giả:

Phạm Duy


Tình như chiếc lá
Ngày nào lả lướt
Ở đầu cành tươi
Tình nồng và ướt
Rồi tình héo hắt
Chỉ chờ ngọn gió
Đẩy nhẹ cành khô
Là chết không ngờ.
Vừa ôm trong vòng tay
Vừa mới nói : Yêu chẳng bề phai
Vừa nói yêu nhau
Tình ta thắm thiết trong đêm nào
Nhớ hay không ?
Rồi như lá rụng lúc chiều đông.
. . . . . .
Tình như chiếc lá
Ngày nào lả lướt
Ở đầu cành tươi
Tình nồng và ướt
Tình là non yếu
Một sợi tình ái
Đụng vào mỏng manh
Là đứt dây tình.
Tình yêu như thời gian
Mùa xuân tới, xanh thẳm tình non
Tình thắm môi son
Rồi khi tuyết trắng bay trong khung trời
Thiếu nắng vui
Tình như lá rụng lúc chiều rơi.

 

Thảo luận cho bài: "Tình Như Lá Rụng (Les Feuilles Mortes)"