Tình Phai

Tác giả:

Linh Lan 


Ta đã vì anh nhận vết dao
Vết dao đâm ngực máu tuôn trào
nhuộm đỏ tình thống hận
Thống hận ngút ngàn động trời cao
Ta đã vì anh học cắn răng
cắn răng chịu đựng tiếng bấc chì
Bấc chì như gió đầu đông chướng
Đông chướng lửa về dậy sân si

Ta đã vì anh mà cúi mặt
Cúi mặt bình yên lãnh thọ hình
Thọ hình án tử không tòa xử
tòa xử tâm người trên dấu đinh

Ta đã vì anh ghánh hàm oan
Hàm oan từ lúc nhạt đá vàng
Đá vàng nay hóa thành hồn mạt
Hồn mạt vẽ bùa mặt thế gian
Ta đã vì anh hóa trò chơi
Trò chơi người chẳng bỏ tiền mua
Tiền mua dẫu mất chừng cũng rẻ
Cũng rẻ như lời anh thốt thưa
Cũng rẻ như lời anh thốt thưa
Ơ …. ớ …. ờ …. ơ …
Ớ …. ờ …. ờ …ơ …..
Ớ …..ờ …..ờ ….ơ
Ơ ….. ớ …. ờ ….ơ ….ớ ờ
Ơ ….ớ ….ờ …ờ …ơ ….ờ …ơ ….. 

 

Thảo luận cho bài: "Tình Phai"