Tình Phu Thê

Tác giả:

Khi anh dứt áo ra đi nát tan lòng
Đêm nghe tiếng quốc kêu than nhớ nhau nhiều
Nhạc lòng dở dang khi dây đã lìa đàn rồi
Đàn ơi phủ phàng gieo sầu gieo oán

Đêm đêm tiếng nhắc con thơ nhớ cha nhiều
Thương anh nước mắt tuôn rơi đổ muôn chiều
Tình nào đẹp hơn keo sơn ấm lòng vợ chồng
Từ khi có ngày .. nhẫn cưới đeo tay

Em ơi ! Tình nghĩa phu thê
Bao năm sống mặn nồng , chớ đâu trò dẫu bể
Đá mòn mình luôn sắc son
Yêu là thế đâu như cánh chuồn
Đâu như cánh chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay

Khi anh dứt áo xa em vẫn tin rằng
Anh yêu chỉ có em thôi chẳng ai bằng
Kỷ niệm buồn vui bên nhau, nhẫn thề ngày nào
Dù không lối về … Còn tình phu thê !

Kỷ niệm buồn vui bên nhau, nhẫn thề ngày nào
Dù không lối về … Còn tình phu thê !

Thảo luận cho bài: "Tình Phu Thê"