Tình Qua Cơn Bão

Tác giả:


Bão tố rồi cũng qua mau
Tình yêu vẫn dâng đầy trong nhau
Tựa chiếc thuyền lắc lay
Khi vượt thoát qua cơn cuồng say

Bão tố rồi cũng qua đi
Tình chợt nồng tình say trong mắt
Đã cho ta những ngày
Một bầu trời ngát màu xanh

Bên nhau mình chung tiếng ca
Bên nhau mình đi rất xa
Bao ân tình tựa là đại đương
Ngọt tình yêu

Bên nhau nào ta hát ca
Bên nhau tình ta thiết tha
Những ân tình tuyệt vời
Hạnh Phúc nào nguôi

 

 

Thảo luận cho bài: "Tình Qua Cơn Bão"