Tình Quê

Tác giả:

Hồ Đình Phương


Tình quê : giòng suối thanh,
Tình quê : đồng lúa xanh,
Dịu dàng hoa ngàn thắm ngát hương trinh.
Lâng lâng cô thôn nữ tay mềm mơn chồi lúa
Cung lòng vươn lời ca đùa theo gió.
Ngừng đây người khách tơ,
Ngừng đây nguồn ý thơ,
Chiều tàn đêm dần xuống lướt sương mơ.
Bâng khuâng cô thôn nữ nghiêng mình qua chồi lúa
Ngây nhìn ai tìm trao lời thơ.

(Khách thơ) – Xa xa chim say lưng trời ?
(Thôn nữ) – Chim tung bay muôn lối
(Khách thơ) – Đây trông hoa xinh yêu đời ?
(Thôn nữ) – Hoa lung linh đàn lơi
(Thôn nữ) – Xa xa êm đưa hương ngàn ?
(Khách thơ) – Hương gieo thơ lai láng
(Thôn nữ) – Bên sông trăng lên mơ màng ?
(Khách thơ) – Trăng buông buông tơ vàng

Tình quê : ngàn lúa reo,
Tình quê : lời suối theo
Hoà cùng muôn vàn tiếng sáo phiêu diêu
Bao la trăng rơi ánh
Ngây nhìn : đôi hồn thanh
Quên đời, mơ màng kiếp đồng xanh

 

Thảo luận cho bài: "Tình Quê"