Tình Quê

Tác giả:

Thơ: Đắc TrungTình quê thầm lặng tình quê
Khi qua ngõ ngóng khi về ngõ trông
Xa nhau tưởng nhớ ngập lòng
Gần nhau bẽn lẽn ở bước ngoài, í bước trong
Nói năng ơ thẹn chẳng í nên lời
Cầm tay rung rẩy à bồi hồi nhịp tim
Nói năng ơ thẹn chẳng í nên lời
Cầm tay run rẩy à bồi hồi (ấy) nhịp tim.

(nhạc dạo ….. )

Hôn nhau thì sợ lúa í a thì thầm
Sợ lúa í a thì thầm
Sợ chim mắch lẻo và cá ngầm í lắng nghe,
cá ngầm í lắng nghe.

Hôn nhau thì sợ lúa í a thì thầm
Sợ lúa í a thì thầm
Sợ chim mách lẻo và cá ngầm í lắng nghe
Cá ngầm í lắng nghe.

(nhạc dạo ….. )

Rời nhau che nón í a ra về
Rời nhau bẽn lẽn ấy ra về
Ngoài ta ai biết tình quê bao mặn nồng
Ngoài ta ai biết tình quê bao mặn nồn

 

Thảo luận cho bài: "Tình Quê"