Tình Sầu

Tác giả:

Mùa thu đã rơi trong chiều vàng,
hoàng hôn tím che ngang lưng trời.
Mình tôi bước lẻ loi dấu chân buồn,
không có em trong lòng quạnh vắng.
Mùa thu gió hắt hiu tình sầu,
đường nay vắng bóng em đi về.
Lòng se sắt buồn cho nỗi cô quạnh,
không có em thêm mùa thu vàng.

Lại một mùa thu, không có em rồi,
lá rơi trong chiều, thấy lòng cô liêu.
Lại một mùa thu rơi rớt nỗi niềm,
nhớ em trong chiều vấn vương bao điều
Mùa thu gió hắt hiu tình sầu,
đường nay vắng bóng em đi về.
Mình tôi bước lẻ loi dấu chân buồn,
không có em thêm mùa thu vàng.

Thảo luận cho bài: "Tình Sầu"