Tình Sầu

Tác giả:


Một cánh hạc bay để dấu buồn
Tình sầu muôn kiếp vẫn chưa vơi
Vạn kiếp tim đau vương dấu hạc
Hận lòng tan vỡ mộng lứa đôi.

 

Thảo luận cho bài: "Tình Sầu"