Tình Sầu

Tác giả:

Tình vẫn trong tim mộng vỡ rồi 
Chuyện lòng bi đát chuyện đời tôi 
Ngàn xa trăm cách tình sương khói 
Nuốt vị tình sầu vị đắng môi ! 

Tình mang vô vọng vỡ xuân thì 
Tình nặng sầu vương xuống mộ thi 
Tình vỡ cho tim tràn máu lệ 
Tình đời ngang trái mãi trong tôi ! 

4.10.2005 
Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Tình Sầu"