Tình Sầu Biên Giới

Tác giả:

Sáng tác đầu thập niên 60

Nhịp 4/4 Rất chậm Hợp âm Si giảm thứ

Đêm hôm qua . . . anh trở về
Về bên sông . . . sông mờ mờ
Mặt ngước nhìn . . .
Nhà ta chìm trong khói súng thù

Đêm hôm qua . . . lòng biết lòng
Nghe tin chồng . . . về bên song
Lòng biết lòng . . .
Nhưng mong vì thấy đôi mắt trong

Điệp khúc

Em ơi . . .
Mướp cà mấy độ lên hoa ?
Hương cau còn tỏa mái nhà ?
Khóm trầu tô đậm duyên tơ ?
Theo rồi khói lửa bao la
Ai khơi dòng lệ chẳng được
Oán thù dâng ngập quê hương
Cho ai khóc những đêm . . . trường . . .
Ai gây . . . thương nhớ
Ai gợi . . . mong chờ

Những chiều mái tóc buông lơi
Những chiều đem áo ra phơi
Lòng thấy chơi vơi
Nói không nên lời
Tiếng lệ thắm qua . . . muôn . . . đời
Xa nhau cách mấy phương trời . . . vì . . . ai

(hát lại điệp khúc để hết)

Chép lại từ băng cassette “Tiếng hát Hoàng Oanh 1”, ca nhạc sĩ Duy Khánh thực hiện tại Saigon năm 1974, băng “Trường Sơn 1: Hát Giữa Quê Hương” cũng do Duy Khánh thực hiện năm 1969 .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

Thảo luận cho bài: "Tình Sầu Biên Giới"