Tình Sử Romeo & Juliet

Tác giả:

lời Việt: Xuân Vinh


Tình ấy cao vời nghìn thu nào phai
Mắt môi người yêu những đêm trăng thềm
Ngát hương tình âu yếm

Tình đã đong đầy, cầu xin từ đây
Đừng lỡ làng, đừng úa phai như ngàn lá
Rơi trong chiều thu

Ngờ đâu tình kia tan nát hồn đau
Chìm sâu vì đâu ôi vì đâu
Thôi đã hết rồi tình yêu thần tiên
kiếp sau trờ nhau

Mối tơ duyên đầu vẫn yêu hoài một bóng
Đôi đứa đã dìu về trong mộ sầu để kiép nào
Tình đó thiên thu đời nhắc cho ta hoài mơ

 

Thảo luận cho bài: "Tình Sử Romeo & Juliet"