Tình Ta

Tác giả:

Ta muốn trải lòng ta phơi trên kè đá
Lại e lũ quạ diều…
Nên đêm về thủ thỉ với người yêu:
-Tình ta đó dành cho Em tất cả!
Sao Em làm mặt la
Hơn cả người dưng?!

Thảo luận cho bài: "Tình Ta"