Tình Ta Và Nữ Tu

Tác giả:

Từ khi em trở thành nữ tu…
Kinh với sách em mang đầy hồn…
Tình dấu kín lấy chi buồn phiền…
Trong chiếc áo chùng tu khăn von 
Từ khi anh trở thành nguòi điên…
Anh không biết thế gian là gì 
Anh không biết đến chi cuộc đời 
Anh chỉ biết có em mà thôi 

ĐK

Em ơi em ơi… 
Em mơ chúa hay mơ thiên đuòng này…
Em yêu chúa hay yêu nhân loại này 
Còn anh là người sao chẳng yêu 
Em ơi…em ơi… 
Em mơ chúa hay mơ thiên đường này…
Em yêu chúa hay yêu nhân loại này…
Bỏ anh hoả ngục sao đành 

Rồi ma sơ cười buồn bỏ đi… 
Anh đứng chết trong khung trời chiều…
Nghe đâu đấy tiếng kinh nguyện cầu…
Bỏ…anh…sao…đành…ma…sơ…

Thảo luận cho bài: "Tình Ta Và Nữ Tu"