Tình tháng tư

Tác giả:

Nói nghịch yêu
trò tháng Tư mồng một
Chùa Hà lời thề thốt gió Hônđa
Khờ cả tim lần tin tìm vọng ước
Dấu chân nhoà
tình bụi
bước người ta.

Thảo luận cho bài: "Tình tháng tư"