Tình Thiên Di

Tác giả:

Xe trơn trượt trên hoang mạc tuyết
Ðời lao đao qua lộ trình đau
Hồ đông đá tương tư sóng biếc
Bầy thiên nga tan tác về đâu

Ngóng đợi mãi lá thư không gửi
Tình thiên di thương ghét theo mùa
Trong câm lặng nhớ âm thầm gọi
Em vô tình như vạt buồn mưa

Quanh tầm mắt vẫn rừng trắng xoá
Trời đất buồn trắng một mầu tang
Trắng lòng ta mộ phần băng giá
Trắng đêm vơi tay trắng bẽ bàng

Trăm chữ nếu, chữ không, lạnh cóng
Vẫn theo mưa rơi rụng xuống đời
Vẫn trơn trượt đường tình hư vọng
Em có từng quan ngại buồn tôi ?

Thảo luận cho bài: "Tình Thiên Di"