Tình Thôi Xót Xa 2

Tác giả:

Ngày xa nhau dấu trong tim cuộc tình đau
Rồi thời gian cố nguôi ngoai đi thật mau
Người thì cũng đã quên rồi
Riêng mình ta nhớ thương một trời
Gọi con tim quên làm sao mối tình đầu

Chuyện tình ta đã như không còn gì mong
Thi thôi em cũng như anh quên là xong
Cuộc tình đến lúc phai tàn
Nhưng dù sao cũng chưa muộn màng
Vì ngoài kia con đường đi vẫn còn dài

Đã như không còn lại gì
Thì níu kéo nhau chi thêm bao sầu đau

Đã như không nợ nhau rồi
Thì gặp nhau xem ta đây như không biết nhau

Đã như không hận được người
Thì trách móc chỉ cho ta thêm lòng đau

Gặp lại xin ta hãy như kẻ xa lạ nhau.

Thảo luận cho bài: "Tình Thôi Xót Xa 2"