Tình Thu

Tác giả:


Dịu dàng
Em đến
Bên tôi

Mùa thu
Lá rụng
Bên trời
Quanh em

Rì rào
Gió thổi
Êm êm

Tiếng chim
Gù gụ
Buồn thêm cây cành

Tình thu
Màu nắng
Mong manh

Tuổi xuân
Ngày tháng
Đi nhanh bốn mùa

Khúc tình
Thu cảm
Buồn chưa

Mong manh
Hồn dạ
Nắng mưa
Thu vàng

Nguyên Đỗ

 

Thảo luận cho bài: "Tình Thu"