Tình Thu Trên Xứ Mỹ

Tác giả:

Lào xào gió thổi như mưa
Lá vàng rơi rụng biết vừa vào thu
Ðưa em về cõi sương mù
Lối mòn vi vút tình thu vẹn tròn

Thương em ngày tháng còn son
Theo chồng chinh chiến lên non xuống ghềnh
Ðường về xứ Mỹ buồn tênh
Ðấy bắc Rạch Miễu lênh đênh giữa dòng

Bao năm một cảnh tiên bồng
Lá thu rơi rắt buồn không Vĩnh Tràng?
Cồn Rồng một chuyến đò ngang
Nước Cửu Long khoác cho nàng rửa chân

Chợ Cũ trăm nẻo xa gần
Bến Tắm Ngựa, vựa lá thân vẫn còn?
Cầu Quây nối bước chân son
Con đường Trưng Trắc đi mòn tuổi thơ

Ðại lộ Hùng Vương từng giờ
Nguyễn Ðình Chiểu học trò mơ mộng nhiều
Ðài Chiến Sĩ dáng mỹ miều
Ngó dinh Tỉnh Trưởng bóng chiều về tây

Em về cầu Bắc, ô hay
Cây Xăng anh bước chia tay hai đường
Nước ngọt mùi hai Giếng thương
Cho ai tắm mát phố phường rong chơi

Vòng Nhỏ, Vòng Lớn một trời
Vòng đai xứ Mỹ ngàn đời như xưa
Lào xào gió thổi như mưa
Lá vàng rơi rụng biết vừa vào thu

Ðưa em về cõi sương mù
Lối mòn vi vút tình thu vẹn tròn
Thương em ngày tháng còn son
Theo chồng chinh chiến lên non xuống ghềnh

Ðường về xứ Mỹ buồn tênh

Thảo luận cho bài: "Tình Thu Trên Xứ Mỹ"