Tình Thu

Tác giả:

(Midway City, California-1983)
Điệp khúc:

Đã Thu về đó, ới ơ người tình
Đã già thêm nửa hành trình thương yêu
Đã nghe nhịp sống, ới ơ đìu hiu
Đã nghe gần gũi nhạc thiều âm ty !

1. Tôi đã sống cuộc đời lung linh hiển hiện
Mặt trời lên, rồi chết dưới chân mây
Hoa đang tươi chợt héo hắt trong ngày
Rồi Thu tới cho đời thêm goá bụa
Tôi đã sống một đời thừa thương nhớ
Thừa đôi tay, thừa nước mắt, làn môi
Tôi vẫn hát khi đời câm tiếng hát
Người xa người, và tình sẽ pha phôi.

(về Điệp Khúc)

2. Tôi đã sống một đời mong manh ảo vọng
Một lần vui bù mấy kiếp thương đau ?
Con nai tôi thường mắc lưới trong chiều
Hoàng hôn xuống cho thời gian ngã gục
Tôi đã sống một đời thừa sức sống
Tình lên cao, tình cũng đã chìm sâu
Tôi vẫn biết Thu về, tình sẽ chết
Đời xa đần, và người vốn quên mau.

Điệp khúc cuối:

Đã Thu vàng úa, ới ơ tình rồi
Tôi còn mê mải cuộc đời đi quanh
Hát lên một tiếng, ới ơ buồn tênh
Tiếng Thu một khúc mà thành thiên thu .

Tài liệu tham khảo: Phạm Duy Tuyển tập 6 – Đôi ta mất hết chỉ còn nhau [Nhà sách Nam Á -1992]

Thảo luận cho bài: "Tình Thu"