Tình Thuở 15

Tác giả:


Ta, một thuở nằm mơ trong lớp học
nhìn con chim vừa mới hé hành lang
nắng trong veo như tuồng ai mới lọc
vừa mon men sà xuống đậu cạnh bàn

con chim nhỏ chợt bay vù trong gió
cánh chao nghiêng như chở nặng mùi hương
tiếng lá rụng cõi nào xa hun hút
chiều bao la lặng lẽ trải sân trường

tay gấp sách dãy bàn đầu vọng xuống
lời hẹn thầm mời gọi đã thân quen
thư mấy lá nằm ngoan sau bìa sách
nhận nhưng không hồi đáp, thế…chi bằng …

Em, một thuở đã hành ta như vậy
chiều theo chiều, ta theo những trang thư
rồi một bữa, dịu dàng em bẽn lẽn
trời xanh hơn, thư mỏng lại hình như…

 

Thảo luận cho bài: "Tình Thuở 15"