Tình Thương

Tác giả:

Biết nói gì đây, biết nói gì?
Nhân sinh sao gánh mãi sầu bi
Oán hận làm chi đời thêm khổ
Tình thương tan biến Tham. Sân. Si.

(Ivry s/Seine, hè 1997)

 

 

Thảo luận cho bài: "Tình Thương"